Żuraw Samojezdny

Żuraw samojezdny to dźwignica zabudowana na typowym, odpowiednio wzmocnionym podwoziu samochodu ciężarowego lub na specjalnie skonstruowanym podwoziu samojezdnym, czerpiący napęd z jednego lub dwóch silników, z których jeden służy wyłącznie do napędu jazdy.

Żuraw samojezdny składa się z wciągarek i wychylnego wysięgnika osadzonego na obrotowym pomoście (kolumnie), co zapewnia podnoszenie i opuszczanie ciężaru oraz jego przemieszczanie przez obrót pomostu i zmianę wysięgu. Maszyna może pracować w dwóch trybach: transportowym i dźwigowym. W trybie pracy dźwigowej, podwozie, w celu zapewnienia stabilności, jest zwykle podnoszone na wysuwnych podporach (łapach), będących częścią urządzenia.

Żurawie samojezdne znajdują zastosowanie najczęściej w budownictwie przy montażu obiektów przemysłowych, wykorzystywane są do prac transportowych i przeładunkowych na terenie zakładów pracy, w portach, na składowiskach, w bazach transportowych itp.

Klasyfikacja żurawi samojezdnych

W zależności od rodzaju podwozia, na którym zamontowany jest żuraw wyróżniamy:

  • żurawie samochodowe,
  • żurawie jezdniowo-terenowe,
  • żurawie terenowe kołowe,
  • żurawie gąsienicowe.

Ze względu na rodzaj napędu można wyróżnić żurawie samojezdne z napędem: 

  • spalinowo – mechanicznym,
  • spalinowo – elektrycznym,
  • spalinowo – hydraulicznym.

Parametry techniczne żurawi samojezdnych

Udźwig żurawia [t, kg] – maksymalna wartość obciążenia, dla której zaprojektowano urządzenie, i dla której producent zapewnia prawidłową jego pracę. Dla żurawi maksymalny udźwig jest przyjmowany dla najmniejszej dopuszczalnej długości wysięgnika lub wysięgu. Do udźwigu nie wlicza się masy zblocza dolnego, haka – czyli ogólnie urządzeń niezdejmowalnych. Uwaga!: Udźwig żurawia należy zmniejszyć o masę osprzętu (jak np. chwytak, trawersa itp.).

Należy pamiętać, że w żurawiach udźwig zależy od:
a) długości wysięgu,
b) długości wysięgnika,
c) kąta pochylenia wysięgnika,
d) rodzaju olinowania,
e) sposobu podparcia żurawia.

Moment udźwigu [Tm; kNm] – wielkość charakteryzująca zdolność żurawia do przenoszenia ładunków o danym ciężarze, uwzględniająca zmianę wartości udźwigu w zależności od wysięgu. Moment udźwigu należy rozumieć jako ciężar danego ładunku zawieszony na danym wysięgu żurawia.

Wysięg [m] – odległość pozioma od osi obrotu części obrotowej żurawia do pionowej osi urządzenia ładunkowego (np. haka).

Wysokość podnoszenia [m] – odległość pionowa od osi ustawienia żurawia do powierzchni oporowej urządzenia ładunkowego, które znajduje się w górnym położeniu roboczym. Uwaga!: Wysokość podnoszenia należy zmniejszyć o wysokość ładunku, oraz długość ewentualnego zawiesia na którym ładunek jest zawieszony!

Głębokość opuszczania [m] – odległość pionowa od poziomu ustawienia żurawia do urządzenia ładunkowego znajdującego się w maksymalnym dolnym położeniu. Głębokość tą można powiększyć o wysokość ładunku i długość zawiesi.

Kąt obrotu [stopnie] – żuraw samochodowy posiada z reguły możliwość pełnego obrotu wysięgnika, lecz jest ona ograniczona, kiedy na wysięgniku znajduje się ładunek (nie wolno przenosić ładunku nad kabiną samochodu).

Prędkości ruchów roboczych: podnoszenia/ opuszczania [m/min], obrotu [1/m], teleskopowania [m/min]. Prędkość jazdy żurawia samochodowego wyraża się w km/h.

Zdolność pokonywania wzniesień [stopnie] – największe dopuszczalne pochylenie podłoża, które może być pokonane przez żuraw przy stałej prędkości jazdy transportowej. Najczęściej są to wartości średnio 24 – 26 stopni.

Masa żurawia [t] – masa własna żurawia z przeciwwagą i wysięgnikiem podstawowym, bez paliwa, z olejem hydraulicznym i minimalnym roboczym napełnieniem płynami chłodzącymi i smarującymi.

#dzwig #nowysacz #wynajemdzwigow #malopolska # #dzwigkazimierzjanowski #dzwignowysacz #zwyzki #podnosnikikoszwe #krynicazdroj #limanowa #krakow #grybow # zurawsamojezdny #wynajemdzwigu #starysacz #piwnicznazdroj #rytro #nidzica #zakopane #nowytarg #grodeknaddunajcem #brzesko #wojnicz #debica #tarnow

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*