Szkolenie na podnośniki koszowe z egzaminem UDT.

Podnośniki koszowe potocznie zwane zwyżkami podlegają dozorowi technicznemu, a do ich obsługi wymagane są odpowiednie uprawnienia.

Zapraszamy na kurs przygotowujący do egzaminu UDT na operatora podnośników koszowych. Zapewniamy pełną organizację państwowego egzaminu – od złożenia wniosku, przez dokonanie opłat, po zapewnienie miejsca i sprzętu, na którym odbędzie się egzamin.

Podstawa prawna dotycząca obsługi i eksploatacji podnośników koszowych

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym.
 • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176).
 • Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych

Operator podnośnika koszowego, musi zdać państwowy egzamin składający się z części teoretycznej i praktycznej. Firma Dźwig Nowy Sącz zapewnia swoim kursantom rzetelne przygotowanie i konsultacje ze specjalistami, którzy chętnie dzielą się swoim doświadczeniem i udzielają cennych porad w oparciu o wiedzę zdobytą w ciągu lat praktyki.

Warunki przystąpienia do kursu na operatora podnośnika koszowego

 • ukończone 18 lat

Cel szkolenia na żurawie

 • rzetelne przygotowanie kursantów do egzaminu państwowego UDT,
 • podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
 • przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu obsługi podnośników koszowych.

Program szkolenia na podnośnik koszowy

Program szkolenia obejmuje:

 1. wiadomości o dozorze technicznym (UDT),
 2. ogólne wiadomości,
 3. omówienie budowy i działania elementów i zespołów podnośników koszowych,
 4. wiadomości na temat zagrożeń związanych z pracą operatora podnośników koszowych.

Termin kursu ustalany jest indywidualnie.

Zdobyte uprawnienia

Po zakończonym egzaminie UDT kursant otrzymuje uprawnienia (legitymację UDT) na podnośniki koszowe.

Cena kursu na podnośniki koszowe

Cena kursu ustalana jest indywidualnie – telefonicznie lub mailowo. Koszt szkolenia zależy od obowiązującej promocji, ilości innych kursów, na które zdecyduje się dana firma oraz ilości osób biorących udział w szkoleniu.

Terminy i czas trwania kursu pozostają do uzgodnienia.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*